Ознака: #golija

  • Golija

    Golija

    GOLIJA je jedna od najlepših i šumama najbogatijih planina u Srbiji. UNESCO je u okviru Parka prirode od 75.183 ha proglasio Rezervat biosfere “Golija-Studenica”. 🌲 Prostire se u okviru latiničnog slova S u dužini od 32 km, i na predlog Zavoda za zaštitu prirode Srbije komitet MAB/UNESCO je u okviru Parka prirode od 75.183 ha…

Blog at WordPress.com.