RtanjRtanj je planina koja se nalazi u istočnoj Srbiji i predstavlja prirodni fenomen kraškog reljefa. Planina se naglo izdiže iz ravnice i završava skoro potpuno pravilnom krečnjačkom piramidom. Najviši tačka Rtnja je vrh Šiljak visine 1561 mnv.🌲Rtanj je jedna od najomiljenijih planinarskih destinacija u Srbiji. Ova planina privlači planinare tokom cele godine, kako početnike tako i iskusne planinare koji se ovde kondiciono pripremaju za ozbiljnije uspone po svetu. Do vrha je moguće doći obeleženim stazama sa različitih strana, čak i bez pomoći vodiča. Ipak, penjanje u zimskim uslovima se ne preporučuje početnicima, planinarima bez iskustva i opreme.🌲Planina Rtanj je popularna i po lekovitim travama koje rastu na padinama ove planine i od kojih se pravi popularni Rtanjski čaj. Sva voda sa većih visina sliva se u podnožje planine kroz veliki broj šupljina unutar same planine, a koje su odlika kraškog reljefa, pa se zato u podnožu nalazi velik broj izvora pijaće vode.🌲Lični doživljaj

Boravak na vrhu pruža nezaboravan ugođaj. Pri dobroj vidljivosti sa Rtnja moguće je videti planine sa kraja na kraj Srbije. Zbog svog specifičnog izgleda, u vezi Rtnja se ispredaju razne legende, a neki naučnici pokušavaju da dokažu da je nekada zaista bila piramida. Svakako je pravi izazov za svakog ko želi da osvoji ovaj vrh, pak, kad se dodje do vrha, pogled je nagrada, dovoljna. 🌲


Nature Nature


Advertisements
,

Leave a Reply

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: