Site icon Nature Nature

Đerdapska klisura

Advertisements

Đerdapska klisura je najduži evropski kanjon. Nalazi se na istoku Srbije, smešten u okviru Nacionalnog parka Đerdap – jednog od pet srpskih nacionalnih parkova. Park obiluje lepotama koje su predmet divljenja čitavog kontinenta, pa je Đerdapska klisura jedna od najposećenijih prirodnih atrakcija u Srbiji.🌲Đerdapska klisura je nastala pre više hiljada godina, kada je pod uticajem geološke kataklizme došlo do rascepa Karpata. Tim putem je oteklo Panonsko more ostavljajući za sobom dugačak kanjon kojim danas teče Dunav.🌲


Dunav svoj “put” počinje u šumovitom Švarcvaldu, a dalji put ga vodi preko nemačkih i austrijskih brda, zatim slovačke, hrvatske i mađarske ravnice, a onda i do Srbije gde postaje izuzetno širok, a miran. Takav je sve do Đerdapske klisure, gde se od mirne i ravničarske reke naglo pretvara u brzu i divlju silu koja nepredvidivo juri kroz uzak kanjon.🌲Đerdapska klisura je poznata i kao Gvozdena kapija Dunava ili Gvozdena kapija Balkana, a ime se povezuje sa tim što je Dunav na ovom mestu jako uzak u svom toku, što je nekad stvaralo ozbiljne probleme prilikom plovidbe. Gvozdenu kapiju čine dva uska kanjonska dela – Veliki i Mali kazan, i tri klisure – Golubačka, Gospođin vir i Sipska.🌲Flora i fauna su najveće bogatstvo Nacionalnog parka Đerdap. Njegovo područje naseljava preko 1100 biljnih vrsta iz kojih se izdvajaju tercijarni relikti jorgovan, srebrna lipa, kavkaska lipa i dr. Raznovrsnos flore se odražava i na faunu, koju čini preko 200 vrsta ptica (suri orao, orao zmijar, orao belorepan, crna roda, siva čaplja…), sisari (vuk, medved, divlja mačka, ris, šakal, lisica, kuna, lasica, jazavac, divokoza…) i među njima mnoge retke vrste zbog kojih je Nacionalni park Đerdap toliko cenjen.🌲Lični doživljaj

U osnovnoj na ekskurziji sam imao prilike da se malo bolje upoznam sa Đerdapom i Đerdapskom klisurom. Iako kao mlad i nezainteresovan za mesta koja se obilaze, Đerdapska klisura je na mene ostavila jak utisak. Kombinacija ravničarske reke koja se pretvara u divlju I brzu silu, koja juri kroz uzak kanjon je nesvakidašnji prizor. Za profesionalne fotografe je ovo raj na zemlji, jer priroda i predeli sami po sebi su namešteni za perfektnu fotografiju. 🌲


Nature Nature


Advertisements
Exit mobile version