Site icon Nature Nature

Fruška Gora

Advertisements

Fruška Gora je planina smeštena u Vojvodini, nedaleko od Novog Sada. Fruška Gora je usamljena, ostrvska planina u Panonskoj niziji. Deo ove planine se prostire u istočnom delu Republike Hrvatske. Fruška Gora se prostire na dužini od oko 80 kilometara, između reka Dunav i Sava. Široka je od 12 – 15 km. U antičko vreme nosila je naziv Alma Mons.   Fruška Gora je 1960 . godine proglašena za Nacionalni park.

Advertisements

Ovo je stara ostrvska planina, čije su doline i padine prekrivene livadama, pašnjacima i žitnim poljima, voćnjacima i vinogradima. Za Frušku Goru se vezuju i počeci vinogradarstva na podučju današnje Srbije.

Advertisements

Na prostoru uže zone Nacionalnog parka raste oko 1 000 vrsta biljaka, a njihov broj, zajedno sa biljakama na prostoru zaštićene zone, prelazi cifru od 1 500 vrsta. Od njih se najviše izdvajaju vrste reliktnog i endemičnog karaktera : lovorasti jeremičak, gorocvet, niska perunika, preko 30 vrsta orhideja…

Advertisements

Na ovoj planini boravi preko 200 vrsta ptica, kao što su irao krstač, patuljasti orao, detlić, siva senica. Jedina otrovna zmija na Fruškoj Gori, takođe izuzetno retka vrsta, je Vipera berus, odnosno šarka. Od krupnijih sisara najznačajniji su šakal, divlja mačka, jelen i srna. Od ukupnog broja sisara na Fruškoj Gori, 38 vrsta su zaštićene kao prirodne retkosti.

Advertisements

Lični doživljaj
Fruška Gora je jedinstvena planina u Srbiji. Naizgled nevelika, ova planina u sebi krije mnogo toga. Ovde se nalazi svet bogate flore i faune, predivne prirode. Takođe, na relativno malom prostoru se nalaze brojne kulturno – istorijske znamenitosti, koje se nikako ne smeju propustiti. Fruška Gora je mali svet za sebe, idealna za savršeno uživanje i relaksaciju.

Nature Nature

Mesta koja možda želite da posetite👇👇

Advertisements

Meet Blogger

Moje ime je Aleksandar. Kao ljubitelj prirode svaku lokaciju pa makar drugima bila i ‘obicna’ kod mene budi poseban osećaj uživanja i radosti. Volim da imam pregled predela bila šuma ili ravnica. Volim tišinu ali takodje i buku koju priroda stvara, poseban je to osećaj i probacu da probudim to i kod vas da u svakoj sitnici vidite poseban doživljaj!

Nature Nature

Exit mobile version